logo Essensito

Wie is Jean?

Bezieling:

Mijn passie voor het menselijke, voor de natuur en het leven dat beiden zo verbindt, inspireren mij in het ontmoeten van de andere. Vanuit mijn eigen ziens-en zijnswijze aanwezig zijn en in het contact het verschil toelaten. Herstel (van trauma’s) mogelijk maken en nieuwe kansen verkennen. De lasten van het verleden achterlaten om lichter in het leven te staan en eigen kracht uit te stralen. Met mijn integriteit, soms voorzichtig maar niet minder intens, vertrouwen dat zich in zachtheid en diepgang meer kan ontplooien en helen dan door te pushen of te provoceren. Da’s veel duurzamer en stimuleert het zelfhelend vermogen dat bij elkeen aanwezig is.


Ervaring:

Mijn basisopleiding Orthopedagogiek verdiepte ik de voorbije 30 jaar met persoonlijke zelfontplooingscursussen en therapieopleidingen om zo’n 15 jaar geleden te starten met therapeutisch werk.
Daarnaast heb ik ruim 30 jaar ervaring in het bedrijfsleven in gevarieerde leidinggevende functies in de dienstensector (van eindverantwoordelijke met peoplemanagement van 240 medewerkers, Finance en Auditmanagement tot process/change projectmanagement van belangrijke fusieprojecten).
Het combineren van beide ervaringen levert een unieke en geïntegreerde aanpak in therapie, coaching en training.


Persoonlijke loopbaanswitch:

Er zijn er wel een paar: na 20 jaar werken en veel kansen krijgen in één organisatie, kiezen voor een nieuw perspectief i.p.v. blijven overleven in een gekende maar voor mij wat uitzichtloze functie was een eerste belangrijke switch die ook een stimulans gaf voor het ontwikkelen van mijn competenties rond coaching en therapie.
Begin 2016 werd deze stap doorgetrokken door exclusief vorm te geven aan een eigen activiteit “Essensito” wat staat ‘voor het vinden van een eigen plek, je eigen essentie voelen en kiezen’. Na de eerste startersjaren ervaar ik dat hoe ik luister en aanwezig kan blijven bij de andere en verbinding kan maken met wat er is, geapprecieerd wordt en mooie persoonlijke en/of teamontwikkelingen ondersteunt of faciliteert. Meer tijd hebben om naar de Natuur te luisteren en mensen in hun zoektocht naar meer inhoud en zingeving ondersteunen is een fantastisch cadeau en ontdekkingstocht!


Opleidingen:

  • Basis: Master in de Orthopedagogiek
  • Psychotherapeutisch: Gestalttherapie, Lichaamswerk, Bio-energetica
  • Aanvullend: HSP-professional, Solution focus coaching,
  • Ancient Ancestors Circle: Begeleiding van rituelen en leiderschapstrajecten in de natuur (Vision Quests, zweethutten,..) sedert beginjaren 2000.

Aanbod:

Psychotherapie is voor mij een voltijdse activiteit wat maakt ik dat meer beschikbaarheid heb en meer actief ervaring opbouw: Individuele psychotherapie (Gestalt en lichaamswerk) vooral rond de pijlers zingeving, hoogsensitiviteit, rouw-en traumatherapie en werkgerelateerde problemen.
Met aandacht voor wie je bent, wat je ervaart en "hoe" het verloop van de sessie zich ontvouwt, stem ik mijn begeleiding af om (weer) beweging/ruimte mogelijk te maken in jouw keuzes en actiemogelijkheden.
Vertrekkende van je eigen situatie en met respect voor je eigen ritme, word je zo (opnieuw) actor van je eigen verandering en van jouw leven en kan je je eigen vitaliteit terugvinden.
We werken in een kader waarin vertrouwen en eerlijkheid basis worden voor de nieuwe mogelijkheden.
Ik begeleid ook leiderschapstrajecten met rituelen met de natuur als leidraad : 2x per jaar Vision Questtrajecten en een twintigtal zweethutten (Open of op aanvraag van bestaande groepen, teams).
Zie verder op deze site: ref pagina Zweethutten, Vision Quests


Supervisie:

Supervisie is een essentieel leerinstrument voor mensen die werken met mensen. Zowel studenten als professionals kunnen op die manier, hun werkervaringen toetsen aan een supervisor en stilstaan bij de thema’s die zij in hun werk tegenkomen. Aan de hand van een concrete casus/situatie wordt een leervraag ingebracht die op een veilige en onafhankelijke manier ontvouwd wordt.

Gestalt uitgangspunten voor supervisie
Gestaltsupervisie gaat ervan uit dat in het contact tussen supervisor en supervisant dezelfde dynamieken zichtbaar of voelbaar kunnen worden als in het contact tussen supervisant en zijn/haar cliënt. Dat maakt het mogelijk om in het hier en nu te ervaren wat er dan gebeurt en dmv experimenten te onderzoeken, wat er nodig is.
In Gestaltsupervisie is altijd veel aandacht voor wat er ín de supervisant gebeurt en wat er tussen de supervisant en diens cliënt/werkomgeving gebeurt. Er wordt gekeken naar wat voorgrond is voor de supervisant, maar ook wat de achtergrond is, waartegen zich dit alles afspeelt. Vaak gaat supervisie over het expliciet maken van impliciete dynamieken.
Daartoe werkt Gestaltsupervisie net als Gestalttherapie vanuit het gewaarzijn van de supervisor en helpt de supervisor de supervisant om zijn eigen gewaarzijn verder te ontwikkelen.
Ik geef individuele en groepssupervisie aan: (Gestalt)therapeuten, psychologen, paramedici, artsen, teams en managers.
Neem contact op!

+32 (0)2 532 22 41
© Essensito 2019
Site update 2021