logo Essensito

Vision Quest

Wat is een Vision quest?

De kern van een vision quest traject is dat je 4 dagen en nachten alleen in de wilde natuur doorbrengt zonder eten of activiteiten, als onderdeel van een 10-daags traject. Op Vision Quest gaan, vergroot de verbinding met het Zelf, jouw hoogste potentieel en een diep gevoel van tot de planeet te behoren.
Het is een “sterven om opnieuw geboren te worden”-ceremonie. Een deel van de Queester zal metaforisch komen te sterven zo, dat er nieuwe ruimte ontstaat voor het volgende hoofdstuk van zelf-realisatie verbonden met jouw gemeenschap.

Leadership rooted in (your) nature
Tijdens de hele Vision Quest stel je je open voor de vormen en krachten van de andere-dan-menselijke wereld rondom je plek. Daar worden een aantal ceremonies aan toegevoegd voor, tijdens en na deze rituele-tijd.

In groep en/of individueel ondersteunen deze ceremonies en ervaringen je eigen potentieel om je te verbinden met diepere zielslagen.
Vooral deze tijdens de solo-tijd versterken het eigen ziels-empowerment en de unieke ervaring die je met je hart, je Zijn aangaat. 

Een ervaren ondersteuning, niet directief of sturend, maar verbonden met de essentie en de eeuwenoude traditie van "huilen voor innerlijk leiderschap ten dienste van een gemeenschap” blijft waakzaam en mild aanwezig om jou tot die drempel te gidsen.

Dit geheel noemen we een Vision Quest-ritueel en omvat 2 voorbereidende dagen, 9 dagen ter plekke met 4 dagen en 4 nachten solo-tijd en nog een integratiedag achteraf met in totaal 4 zweethutten. Zo garanderen wij de kwaliteit, zorg en diepgang die jouw 'offer' en inzet verdient en wordt deze eeuwenoude traditie gerespecteerd.

Het doel of de intentie van een Vision Quest, wanneer het gebruikt wordt als een ervaring om je diepe ziel te ontmoeten, is om te breken met onze dagelijkse omgang met onszelf en de wereld en te sterven in de identiteit die we tot nu toe bewoond hebben — het verhaal dat we geleefd hebben en dat we onze eerste identiteit of eerste ego-identiteit kunnen noemen.
Ermee breken, om het achter ons te laten (al huilend, klagend en kermend, wat ons dicht bij de oorspronkelijke betekenis van het Lakota’s Hanblecheya Crying/lamenting for a vision brengt) - en ons zo leeg mogelijk maken om het nieuwe te ontvangen, meer verbonden met wie we werkelijk zijn. Een gewortelde eco-identiteit die we van binnenuit begrijpen door ontmoetingen en/of onthullingen verbonden met de natuur en onszelf. Door de natuur toe te laten als spiegel en bron van jezelf, kom je snel op het ritme van binnenuit als essentie om vrijer te bewegen en keuzes te maken. En steeds met het perspectief van ten dienste te zijn van jouw gemeenschap. Het volgen van een innerlijke verplichting als het ware. Een verschuiving van vaak rationeel in het leven staan naar een bestaan gedragen door je hele Zijn.

Het is meer dan een tijdelijke back to basics-avontuur. Gedragen door de ceremonie-tijd opent zich een nieuwe ziele-adem die het ver-nieuwende in zich draagt als kiem en herstart. 
Voel jij ook die roep om te sterven, te kermen en leegte te ervaren voor een nieuwe verbinding, voedend en helend voor jou en je 'community'?

Je kan je  aanmelden voor een gratis oriënterend skype-gesprek om dit helder te krijgen of de flyer aanvragen voor meer informatie.

Vision Quest-Bladerdak in de natuur
Jouw Vision Quest?

Wens je na te gaan of het het juiste moment is voor jou om op Vision Quest te gaan, dan kan je een persoonlijke afspraak maken met mij. Ik help jou om dit samen uit te zoeken.
Je kan mij best even mailen om via skype of telefonisch af te spreken.

Vision Quest-Retraite in de natuur
Vision Quest-Water en steen
Testimonials Vision Quest

Een intense periode van 6 maand waarin de vraag "Hoe kan ik levenskracht dienen?" aangezuiverd, geleefd, bewerkt en beantwoord werd. Dit Vision quest-traject is zoveel meer dan 4 dagen alleen vasten.

Jan

Het is een unieke groepsopleiding die mij individueel ook veel bijbracht op professioneel vlak als leidinggevende. De locatie in Zweden is heel zorgvuldig gekozen. De begeleiding was/is/zijn TOPexperten op hun vakgebied.

L

De visions Quest is een intense nestervaring in de natuur. De ervaringen de ondersteuning van Jean en de staff bouwt mee aan het eigen nest in lijf, leden en ziel. Dit natuur en eigen lijf-leden en zielennest kan op zijn beurt anderen helpen nestelen en uitvliegen. Een nest, in een nest, in een nest zoals de Matrouska’s beschilderd met bloemen, leven, natuur, …

Alles tijdens de Vision Quest heeft me terug dicht bij mezelf gebracht. Door opnieuw in verbinding met mezelf te staan, sta ik ook opnieuw dichter bij alles en iedereen rondom mij. Het is een ervaring voor het leven, eentje om te koesteren, wat ik ook doe, …

+32 (0)2 532 22 41
© Essensito 2019
Site update 2021