logo Essensito

Meer verbinding met de natuur en haar elementen : aarde, water, vuur, lucht ?
Meer verbinding met het sacrale en de scheppende krachten ?
Een eeuwenoud zuiveringsritueel helpt je op je pad : de zweethut.

Alles is verbonden. Het is de adem van de aarde die het ritueel van de zweethut bezielt. Het ritueel laat ons een glimp zien van iets wat we tot op heden nog niet hebben kunnen zien. Aan ons de keuze binnen te gaan in deze trilling, de bewegingen gewaar te worden van alles wat ons omringt, vol bewondering en eerbied te zijn voor de natuur en alles wat leeft.

Wat is een zweethut ?
Het geraamte van de zweethut
Binnen in de zweethut

De zweethutceremonie is een oeroud reinigingsritueel dat bij verschillende oorspronkelijke culturen voorkwam. Het meest bekende ritueel - de inipi of sweatlodge - is afkomstig van de Noord-Amerikaanse Indianen.

Vanuit respect voor dit traditioneel indiaans ritueel, en met ruimte voor onze eigen spirituele roots, voeden we onze eigen nood aan zuivering van lichaam, geest en ziel.

In een lage hut van wilgentakken bedekt met dekens maken we contact met de elementen aarde, water, vuur en lucht, en met onze kern, onze ziel. We ervaren de kracht van de gloeiende stenen en het donker, de allesdoordringende stoom wanneer het water over de stenen wordt gegoten, de aarde die ons draagt, de klanken en energie van het 'bidden'.

De grote kracht van de zweethut ligt in het opnieuw ervaren van verbondenheid met alles wat is, het openen van je hart.

Loslaten, ont-moeten, helen en grondig zuiveren kunnen in de hut van binnenuit plaatsvinden.

Door bewust de tijd te nemen om te voelen, te luisteren en ons te verbinden geven we ons over aan wat wil ontstaan. We laten ruimte voor het mysterie en laten ons erdoor dragen.

Vuur als oerelement
Stenen verhitten
De zweethut roept

Je inschrijven voor een zweethut is een geschenk aan jezelf. Het is kiezen voor een dag van tijd, aandacht en zorg voor jezelf. Het is ruimte scheppen om je opnieuw te verbinden met de natuur en om dit contact in het hier en nu ervaren en te verdiepen.

Het is ook een prachtige manier om te zorgen voor je lichaam, om in contact te treden met je diepere zijn en om je schoon te maken van verwarringen, kwetsuren en ontgoochelingen. De zweethut helpt je om je voor te bereiden op dat wat voor je ligt en op iets wat groter is dan jezelf.

Het is een fantastische ervaring die telkens weer anders en vernieuwend is.


Voorbereiding
Je kunt jouw ervaring in de zweethut verdiepen door je al een week vooraf op het ritueel af te stemmen.
Concreet kan dit bijvoorbeeld betekenen:

  • voldoende slapen
  • tijd voor jezelf nemen
  • meer bewegen/sporten
  • geen alcohol en matig eten.
Je eet best niet (of minder) minimaal 12 uur voor de ceremonie.


Praktisch: Wat neem je mee naar een zweethut:
  • Oude, makkelijk zittende kledij aangepast aan het seizoen, waterdicht schoeisel
  • 2 handdoeken
  • 2 oude dekens voor op de zweethut indien mogelijk
  • eten voor na de zweethut (om rond het vuur te delen)
  • 1 fles water en bij regenweer 1 grote plastic zak om je gerief droog te houden.

Gezondheid
Als je twijfelt of je in de zweethut kan komen, raadpleeg dan je arts. Indien hij oordeelt dat je in een sauna kunt, dan is dit ok. Zwangere vrouwen, mensen met hartproblemen, met huidproblemen of besmettelijke infecties gaan de zweethut best niet in.

Vuur bij de zweethut
Eekhoorn op de zweethut

BOEK: AAN AL MIJN VERWANTEN

Aan al mijn verwanten

Uit mijn rijke ervaring als zweethutbegeleider heb ik een sfeervol boek geschreven dat je mogelijk kan inspireren om kracht en wijsheid te putten uit deze aloude rituelen. Ten voordele van natuurprojecten.

+32 (0)2 532 22 41
© Essensito 2019
Site update 2021